ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านหนองออน ช่วงชุมชนหนองออน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอ   [ 04 กันยายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร