ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ   [ 27 พฤศจิกายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เลียบถนนสายบ้านปง-บ้านสันป่าตอง ช่วงชุมชนบ้านเด่น ราคากลางของงานก่อสร้าง 932,000 บาท