ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ภาคเรียนที่ ๑ ปี   [ 24 เมษายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)