ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [ 24 เมษายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร