ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 5 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน   [ 29 เมษายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร