ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจา   [ 02 ตุลาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร