ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   [ 24 ตุลาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร