ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228


ประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด


ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสายซอย 2 ชุมชนป่าจี้ 2 หมู่ 1 ตำบลอินทขิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสายซอย 7 ชุมชนบ้านเด่น 2 หมู่ 8 ตำบลอินทขิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563)
> ประกาศโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
> ประกาศโรงเรียนอนุบาลสนสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง โครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมเทศบาลเมืองแกนพัฒนา

สื่อประชาสัมพันธ์

วารสารออนไลน์

วารสารเทศบาล
ประจำปี 2561

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

ที่นี่...เมืองแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

บริการประชาชน