ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็   [ 23 ธันวาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร