ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน   [ 10 ตุลาคม 2559 ]
รายละเอียดเอกสาร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ
นักเรียนประจำโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จำนวน 35,700 ชุด
สำหรับภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2559