ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร :  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน   [ 21 เมษายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจำนวน 37,000  ชุด  สำหรับภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2560 จำนวน 100 วัน