ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่เขตการศึกษาและราคากลาง   [ 21 มิถุนายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่เขตการศึกษา