ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : แผนจัดซื้อรถบรรทุก   [ 07 พฤศจิกายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร เทศบาลจะดำเนินจัดซื้อรถบรรทุก โดยวิธี e-bidding