ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกาศซื้อรถบรรทุก   [ 06 ธันวาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร เทศบาลฯ ประกาศซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน