ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)   [ 22 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร