ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่เขตการศึกษาและราคากลาง21 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน21 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน)15 ธันวาคม 2559
สอบราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารเรียนและราคากลาง16 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน10 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา20 กันยายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำป้ายชุมชน ป้ายซอย ป้ายบอกเส้นทางและราคากลาง05 กันยายน 2559
ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้เสนอราคาได้29 สิงหาคม 2559
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พร้อมกก่อสร้างอาคารบริหารนักท่องเที่ยวและอาคารส01 สิงหาคม 2559
ประกาศราคกลาง28 มิถุนายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 27 เมษายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา29 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา29 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน24 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน24 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสสายซอย 5 ชุมชนบ้านปง310 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 3 ชุมชนบ้านหนองรวมใจ 10 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกลางบ้าน บ้านหนองบัว 10 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านป่าไผ่ 10 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านป่าจี้10 มีนาคม 2559

     1  [2]  3  4  5