ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่




หัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมปรับพื้นที่17 มีนาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโอเวอร์เลย์17 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน26 มกราคม 2558
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรถแห่ขบวนเกษตร08 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ18 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก13 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ06 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุติดต้ังระบบรดน้ำ04 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร15 กันยายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสถานที่แปรงฟัน15 กันยายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเพดานห้องเรียน11 กันยายน 2557
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา03 กันยายน 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุปรังปรุงห้องน้ำ03 กันยายน 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ03 กันยายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองไส้ไก่29 สิงหาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม21 สิงหาคม 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน29 กรกฎาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำฯ18 กรกฎาคม 2557
ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์04 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทร26 กุมภาพันธ์ 2557

     1  2  3  [4]  5