ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา10 กุมภาพันธ์ 2557
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์05 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร20 มกราคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน18 พฤศจิกายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตรและโรงเ24 ตุลาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ09 สิงหาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองไส้ไก่09 สิงหาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน09 สิงหาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตรและโรงเรียน11 เมษายน 2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดต้งกล้องวงจรปิด (CCTV)24 มกราคม 2556

     1  2  3  4  [5]