ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

[10 ก.ค. 2563]

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (รับเบี้ยยังชีพฯ งบประมาณ 2

รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (รับเบี้ยยังชีพฯ งบประมาณ 2564) 

 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ๒๕๐3 ถึง ๑ กันยายน ๒๕๐4 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่

๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด  ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองแกน 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง เดือนกันยายน ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.


หมายเหตุ  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ให้มารับใบมอบอำนาจ ณ ที่ทำการหมู่บ้าน(ตามแต่ละหมู่บ้านกำหนด)  แล้วกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และลงลายมือชื่อพยานมาทั้ง ๒ คน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย


ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 148 4707 3830 3830 129648 133478 3.237.205.144