ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

[06 ม.ค. 2563]

วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน

รายละเอียด :

วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

          วัดบ้านเด่น ตั้งอยู่ใน ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2437 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนดอย เมื่อก่อน เรียกว่า วัดดอย แล้วเปลี่ยนเป็น วัดบ้านเด่น เพราะวัดตั้งอยู่ในที่สูง บางคนจะเรียกว่า วัดถ้ า เพราะเชื่อว่าใต้พื้นบริเวณวัดมีถ้ าอยู่ จึงเรียกว่า วัดถ้ า และเป็นที่เก็บเสาอิน ทขิล ของสมัยลั๊วะในสมัยก่อน นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้ว ที่ตั้งของวัดยังอยู่ใน เขตเมืองเก่าโบราณที่เรียกว่าเมืองแกน ชาวบ้านเลย เรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า "วัดเด่นสะหลีศรีเมือง แกน" เป็นต้นมา

          ต่อมาปี พ.ศ.2534 ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล ได้ท าการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ให้มีความ วิจิตร งดงามตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มีความ สวยงาม วิจิตรตระการตา ซึ่งครูบาเจ้าเทือง ท่านตั้งใจว่าจะให้เป็น ศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติ ธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยภายในวัดประกอบไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสา อินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระส าคัญๆของไทย (องค์จ าลอง) และด้วยความที่ครูบาเจ้าเทือง เป็นพระที่มีปฏิปทาจึงได้รับความเลื่อมใสศรัทธา จากผู้คนทั่วไป ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างศาสนสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่และกลายเป็นที่รู้จัก ในเวลาไม่นาน จนได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นวัดอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชาวต่างชาติอยากมาเที่ยวชมมากที่สุด ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น

          - หอพระธรรม ที่สวยที่สุดในประเทศไทย

          - มหาธาตุเจดีย์สิบสองราศี สะท้อนความเชื่อเรื่องสิบสองนักษัตรแบบล้านนา ที่สวยงามและ สมจริงที่สุด 

          - มีตูบน้อยร้อยซาว ที่มีเสาไม้สักทอง มากถึง 120 ต้น แต่ละต้น ขนาดใหญ่เท่า 2 คนโอบ

          - มีศาลาพักผ่อนที่ยาวที่สุดในเชียงใหม่ เรียกว่า ศาลาสุดเจ่นต๋า 

          - วิหารพระเจ้าทันใจ หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน พระเจ้าทันใจ ที่ใหญ่และ สวยงามมาก

          - วิหารพระนิพพาน(พระนอน) ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ งดงามด้วยพุทธลักษณะแบบล้านนา


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 11 15246 15409 4389 60517 268651 35.173.35.14