ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

> ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
          1.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
        2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
        3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        4.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
        6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        7.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 1562 11638 45342 21501 18138 60517 282400 3.238.112.41