ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

> ประวัติเทศบาล

ประวัติเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

         เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เริ่มต้นจากการจัดตั้งเป็น สุขาภิบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2512 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม    พ.ศ.  2542

          หลังจากนั้นจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา เป็นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ในการยกฐานะของเทศบาลตำบล ให้เป็นเทศบาลเมืองได้นั้นมีหลักเกณฑ์พิจารณา คือ ท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องมีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป และท้องถิ่นมีรายได้พอต่อการให้บริการสาธารณะที่กฎหมายกำหนซึ่งเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเข้าหลักเกณฑ์ของการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองทุกด้าน จึงได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ทั้งนี้ตามมาตรา 4 หากท้องถิ่นใดได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จะถูกยกเลิกไปด้วย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 101 9431 21761 22427 50621 60517 314883 34.239.148.127