ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

> วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

“ ร่วมใจ  ร่วมพัฒนา  ประชามีสุข ”

...............................................................................................................................................

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรกรรม ประชาชนดำรงตนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประชากรมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนพันธกิจ

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

                           1.  องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

                    2.  มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรพอเพียง

                    3.  บุคคล ครัวเรือน และชุมชน มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

                    4.  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

                    5. ประชาชนมีสุขภาพดี มีความรู้  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                    6.  ประชาชนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 15 7561 14684 22604 35022 74097 238767 35.168.110.128