ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

โครงสร้างบุคลากร - โรงเรียนอนุบาลสายใยรัก

นางสาวณัฐธยาน์ สนินัด

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอนุศรา อุดทะ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรุ่งทิวา คำแดง

ครูชำนาญการ

นางสาวนิภาพร วัฒนาอุดมกูล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมโนมน หอมนวล

ครูชำนาญการ

นางจิราพร จันเป็ง

ครูชำนาญการ

นางอ้อมฤทัย ต๊ะใจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววลัยรัตน์ ตาคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนตรนิรชา หลวงปัน

ครูชำนาญการ

นางสุณี ดวงคำ

ครูชำนาญการ

นางสาวอ้อยทิพย์ ซาวสุภา

ครูชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ ดวงศรี

ครู คศ.1

นายกฤติธี ไชยสาร

ครูชำนาญการ

นางวรารักษ์ เขตสิทธิ

ครูชำนาญการ

นายเริงศักดิ์ ธรรมดิษฐ์

ครูชำนาญการ

นางสิริรักษ์ เรืองสวัสดิ์

ครูชำนาญการ

นางสาวเพ็ญศรี เจริญกูล

ครู คศ.1

นางสาวสิชาพัชร์ ไชยยา

ครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉรียา ไชยวุฒิ

ครู คศ.1

นางสาวณัฐนก กชเลห์ลึก

ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา จำปารัตน์

ผู้ช่วยครู

นางสาวสิริญาภรณ์ ขยัน

ผู้ช่วยครู

นายวีระชัย ยิ่งยศสุข

ผู้ช่วยครู

นางสาวรัตศรินทร์ เปี้ยโท๊ะ

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายเกรียงไกร จันทร์ดี

คนงานทั่วไป (ครูผู้สอน)

นายประสงค์ พระเนตร

ภารโรง

อำนาจหน้าที่ - โรงเรียนอนุบาลสายใยรัก

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 43 8668 17207 21043 59839 60517 324101 44.212.94.18